33 46 88 76 kontor@hvaltann.no
Velg en side

Prisliste

 

 

 

 

Beskrivelse Vår Pris
Standard undersøkelse. 2 røntgen bilder, enkel rens ved innkalling hos tannlege 1250
Standard undersøkelse. 2 røntgen bilder, enkel rens ved innkalling hos tannpleier 1050
Undersøkelse/konsultasjon hos tannlege/ akutt konsultasjon 600,-
Omfattende undersøkelse/utredning med alle nødvendige RTG bilder, hos tannlege 1400
Røntgenbilde 120,-
Tillegg for air flow 200,-
Ikke møtt honorar ved uteblitt time på 30 min 350,-
Ikke møtt honorar ved uteblitt time på 45 min 650,-
Rens av tannstein og puss, per 15 min seanse 850,-
Anestesi ( bedøvelse) 160
Recall ( årlig undersøkelse med røntgenbilder og rens ) for pasienter under 25 år  699,-
Klinisk foto, per bilde 100,-
Tannfarget fylling ( bedøvelse kommer i tillegg )
Liten (1 flate) 950
Middels (2 flater) 1350 – 1650
Stor (3 flater) 1650 – 1850
Oppbygging av tannkrone, 4-5 flater 1850 – 2200
Protetikk
Oppbyggning av tann for krone med fiberpost stift 1850 – 2200
Porselensinnlegg 5900
Hel krone/ bropillar med sementering, inkl. tannteknikker fra 5900
Tillegg per broledd, inkl. tannteknikker 5900
Helporselens krone eller facett ( laminat). Inkl. tannteknikker 6500,-
Valplast ( 1 -tannsprotese), tannteknikker kommer i tillegg 2000
Implantatbasert krone inkl. tannteknikk 11000,-
Hel over-/under-kjeve protese inkl. tannteknikk 11000
Partiel protese vitalium inkl. tannteknikk 12000
Diverse arbeid med protese. Tannteknikk kommer i tillegg 1800,-
Bittskinne, inkl. tannteknikk 3000,-

Diverse

Premedisinering 100
Periodontitt behandling 30 min seanse. Undersøkelse og anestesi kommer i tillegg.
Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo
1200,-
Studiemodell per kjeve, inkl. avtrykk 500,-
Spyttprøve 400,-
Rotbehandling. Inkl. RTG bilder, anestesi kommer i tillegg.
Front tann (1-3). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 3900,-
Premolær (4-5). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 4400,-
Molær (6-8). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 5200,-
Tillegg for ekstra seanse 1000,-
Kirurgisk behandling
Ukomplisert ekstraksjon av tann. Anestesi kommer i tillegg. 1150,-
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot i samme kjeveregion i samme seanse 600,-

Komplisert fjerning av tann med sutur og etterkontroll. Anestesi / RTG bilde kommer

i tillegg.

1610,-

Kirurgisk fjerning av tann/ dypliggende rot. Undersøkelse, anestesi, RTG bilder

og etterkontroll kommer i tillegg. Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo.

2600,-

Incisjon av absess. Undersøkelse, Anestesi, Rtg bilde og etterkontroll kommer i

tillegg. Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo.

900,-