Prisliste

 

Beskrivelse Våre priser (fra kr.) Offentlig takst (VTFK)
Recall time for fast pasient 1390
Recall time under 25år 699
Undersøkelse eller konsultasjon 700 730
Rtg / BW 149 / 250 135
OPG 759 690
Lokal anestesi 209 190
Omfattende undersøkelse med alle rtg , planlegging av behandling, kostnadoverslag 1600
Fylling:
1 flate/ liten fylling 950 955
2 flater / mellomstor fylling 1634 1485
3 flater / stor fylling 1775 1775
Påsetting / reparasjon av reteiner 2200
Rotbehandling:
Fortann (1-3) 4790 4355
Premolær (4-5) 5390 4900
Molær (6-8) 6831 6210
Tilegg for ekstra seanse \ tidsdebeteres 1000-1500
Kirurgisk behandling:
Ukomplisert ekstraksjon av tann 1150 1035
Ukmplisert ekstraksjon av tann i samme kjeveregion 600 515
Fjerning av retinert tann 2985-3200 2985
Kirurgisk insetting av implantat 12000 13200
Protetikk:
Hel krone \ bropilar 6665 *6495
Implantat krone 11000 *13000
Hel over – underkjevepotese 13000 *12000
Bleking av tenner per kjeve 2200
Bleking av tenner begge kjever – pakkepris 4000
Perio:
Periodontittbehandling, depurasjon/ 30 min. 1364 1240
Bedøvese 209 180
Undersøkelse 803 700
Øvrige:
Ikke møtt gebyr 650 pr. 0,5 time 650 pr. 0,5 time