33 46 88 76 kontor@hvaltann.no

Prisliste

 

Beskrivelse Vår Pris
Standard undersøkelse. 2 røntgen bilder, enkel rens ved innkalling hos tannlege 1050,-
Standard undersøkelse. 2 røntgen bilder, enkel rens ved innkalling hos tannpleier 950,-
Undersøkelse/konsultasjon hos tannlege/ akutt konsultasjon 600,-
Omfattende undersøkelse/utredning med alle nødvendige RTG bilder, hos tannlege 1300,-
Røntgenbilde 120,-
Tillegg for air flow 200,-
Ikke møtt honorar ved uteblitt time på 30 min 350,-
Ikke møtt honorar ved uteblitt time på 45 min 500,-
Rens av tannstein og puss, per 15 min seanse 550,-
Anestesi ( bedøvelse) 150,-
Recall ( årlig undersøkelse med røntgenbilder og rens ) for pasienter under 25 år  699,-
Klinisk foto, per bilde 100,-
Tannfarget fylling ( bedøvelse kommer i tillegg )
Liten (1 flate) 860,-
Middels (2 flater) 1250,-
Stor (3 flater) 1450,-
Oppbygging av tannkrone, 4-5 flater 1700,-
Protetikk
Oppbyggning av tann for krone med fiberpost stift 1750,-
Porselensinnlegg 4000-5000,-
Hel krone/ bropillar med sementering, inkl. tannteknikker 5900,-
Tillegg per broledd, inkl. tannteknikker 4800,-
Helporselens krone eller facett ( laminat). Inkl. tannteknikker 6500,-
Valplast ( 1 -tannsprotese), tannteknikker kommer i tillegg 1500
Implantatbasert krone inkl. tannteknikk 11000,-
Hel over-/under-kjeve protese inkl. tannteknikk 10000,-
Partiel protese vitalium inkl. tannteknikk 11000,
Diverse arbeid med protese. Tannteknikk kommer i tillegg 1500,-
Bittskinne, inkl. tannteknikk 3000,-

Diverse

Premedisinering 100
Periodontitt behandling 30 min seanse. Undersøkelse og anestesi kommer i tillegg.
Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo
1040,-
Studiemodell per kjeve, inkl. avtrykk 500,-
Spyttprøve 300,-
Rotbehandling
Front tann (1-3). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 3500,-
Premolær (4-5). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 4000,-
Molær (6-8). Rotbehandling av vital tann, 2 seanser 5000,-
Tillegg for ekstra seanse 750,-
Kirurgisk behandling
Ukomplisert ekstraksjon av tann. Anestesi kommer i tillegg. 900,-
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot i samme kjeveregion i samme seanse 600,-

Komplisert fjerning av tann med sutur og etterkontroll. Anestesi / RTG bilde kommer

i tillegg.

1300,-

Kirurgisk fjerning av tann/ dypliggende rot. Undersøkelse, anestesi, RTG bilder

og etterkontroll kommer i tillegg. Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo.

2600,-

Incisjon av absess. Undersøkelse, Anestesi, Rtg bilde og etterkontroll kommer i

tillegg. Pris før fratrekk av trygderefusjon fra Helfo.

900,-